Uw adres voor

Eerste Hulp Bij Ongevallen

Optische Illusies

Optische Illusies

Gezichtsbedrog of een optische illusie is iets wat het oog waarneemt,
dat door de hersenen anders wordt ge´nterpreteerd.

Een optische illusie wordt niet alleen veroorzaakt doordat hersenen verkeerd interpreteren wat het oog ziet,
maar ook doordat het oog alleen registreert wat belangrijk is.
Het oog neemt van bepaalde dingen aan dat je dat al weet en geeft dat dus niet door; dat moet zelf
ingevuld worden door de hersenen.

 

Bewegende Cacaobonen

Toch staat echt alles stil !

Draaiende Cirkels

Toch staan alle cirkels stil !

Bewegende Buitencirkel
Toch staat hij stil !

Concentreer je aandacht op de punt in het midden.
Beweeg vervolgens je hoofd naar achteren en naar voeren.
De buitenste cirkel gaat nu bewegen.

Witte of Zwarte punten ?

Toch zijn ze allemaal wit !


Vervormde Lijnen ?

Toch zijn ze allemaal recht !

Het lijkt alsof de verticale en horizontale lijnen
vervormd zijn en de figuur lijkt te golven.

Wie zie je ?
Kijk 1 minuut lang naar de
4 puntjes in het midden !
Kijk dan naar een wit oppervlakte
bijvoorbeeld het plafont,
en knipper met je ogen.....

Wie zie je ?

Oplossing : onder aan deze pagina

Schaakbord Illusie

Vak A en B hebben toch echt
exact de zelfde kleur

De onzichtbare Driehoek

Lego Stenen

Deze rij LEGO-stenen lijkt breder te worden naarmate hij
verder van je af ligt.
Als je het nameet blijkt het tegendeel waar te zijn.

Vierkanten ?

Wij beweren dat de onderstaande vierkanten geen
schuine zijdes hebben. Of ziet u dit anders?......

Schuine lijnen ?

Wat ziet u in de onderstaande tekening? Rechte of schuine lijnen?

Leugenaar

Deze man is een leugenaar.
Zijn gezicht bestaat uit het woord "liar" ( Liar = Leugenaar ).

Zelfde Kleur ?

Blokje 1 en 4 hebben toch echt
exact de zelfde kleur

Rechte Lijnen ?

De horizontale lijnen zijn echt recht !

Langere lijn ?

De zwarte lijnen zijn echt even lang !

Draaiende Vierkanten

Toch staan alle vierkanten stil !

Olifant

Hoeveel benen heeft deze Olifant ?

Oplossing : onder aan deze pagina

Oplossingen :

" Wie zie je ? " : Jezus

" Olifant " : 5 ?

     
  TERUG NAAR MENU